جست و جو در پرتال

اطلاعیه های قطعی آب

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص احتمال افت فشار و قطعی آب مشترکین در کلانشهر ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار و قطعی آب مشترکین در برخی از نقاط کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر نمود.
1401/02/07

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مشترکین در شهر تبریز

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مشترکین در برخی از نقاط شهر تبریز به دلیل اجرای عملیات تعمیرات و تعویض فلکه شیر آب اطلاعیه قطعی آب صادر نمود.
1400/10/11

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مشترکین در شهر دوزدوزان

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای عملیات تعمیرات و اصلاح شبکه در شهر دوزدوزان اطلاعیه قطعی آب صادر نمود.
1400/09/13

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای عملیات اصلاح مسیر آبرسانی شهرستان سراب، ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب به علت اجرای عملیات اصلاح مسیر آبرسانی شهر سراب، مورد تلاقی با بزرگراه سراب – اردبیل اطلاعیه ای صادر نمود .
1400/06/20

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای عملیات اصلاح مسیر آبرسانی شهرستان سراب، ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص موکول شدن اجرای عملیات اصلاح مسیر آبرسانی شهر سراب، مورد تلاقی با بزرگراه سراب – اردبیل به روزهای آتی اطلاعیه ای صادر نمود .
1400/06/14

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطر وجود پاره ای از مشکلات ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و یا افت فشار آب بخاطر وجود پاره ای از مشکلات در آبگیر و تصفیه خانه آب خط زرینه رود اطلاعیه ای صادر نمود .
1400/06/04

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی اخیر آب

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب و ارتباط تنگاتنگ آن با قطعی برق اطلاعیه ای صادر کرد .
1400/04/19

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطرانجام عملیات وصل خط دوم ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و یا افت فشار آب بخاطر انجام عملیات وصل خط دوم آبرسانی زرینه رود به خط اول مابین ایستگاههای 4و5 خط مذکور اطلاعیه ای صادر نمود .
1400/01/14

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطرانجام تعمیرات و تقویت ش ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و یا افت فشار آب بخاطر بخاطرانجام تعمیرات و تقویت شبکه واقع در خیابان خیام – تقاطع لاله زار اطلاعیه ای صادر نمود .
1399/12/23

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطر کاهش ظرفیت خط زرینه رو ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و یا افت فشار آب بخاطر کاهش ظرفیت خط زرینه رود و کاهش سطح مخازن و ادامه دار بودن سیلاب رودخانه زرینه رود و بالارفتن کدورت آب اطلاعیه ای صادر نمود .
1399/11/30