جست و جو در پرتال

آرشیو اطلاعیه های قطعی آب

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص احتمال افت فشار و قطعی  آب  مشترکین در کلانشهر تبریز

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص احتمال افت فشار و قطعی آب مشترکین در کلانشهر تبریز

(1981)

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار و قطعی آب مشترکین در برخی از نقاط کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر نمود.

چهارشنبه 7 ارديبهشت 1401
اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مشترکین در شهر تبریز

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مشترکین در شهر تبریز

(1356)

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مشترکین در برخی از نقاط شهر تبریز به دلیل اجرای عملیات تعمیرات و تعویض فلکه شیر آب اطلاعیه قطعی آب صادر نمود.

شنبه 11 دي 1400
اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مشترکین در شهر دوزدوزان

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مشترکین در شهر دوزدوزان

(393)

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای عملیات تعمیرات و اصلاح شبکه در شهر دوزدوزان اطلاعیه قطعی آب صادر نمود.

شنبه 13 آذر 1400
اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای عملیات اصلاح مسیر آبرسانی شهرستان  سراب، مورد تلاقی با بزرگراه سراب – اردبیل

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای عملیات اصلاح مسیر آبرسانی شهرستان سراب، مورد تلاقی با بزرگراه سراب – اردبیل

(559)

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب به علت اجرای عملیات اصلاح مسیر آبرسانی شهر سراب، مورد تلاقی با بزرگراه سراب – اردبیل اطلاعیه ای صادر نمود .

شنبه 20 شهريور 1400
اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای عملیات اصلاح مسیر آبرسانی شهرستان  سراب، مورد تلاقی با بزرگراه سراب – اردبیل

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای عملیات اصلاح مسیر آبرسانی شهرستان سراب، مورد تلاقی با بزرگراه سراب – اردبیل

(317)

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص موکول شدن اجرای عملیات اصلاح مسیر آبرسانی شهر سراب، مورد تلاقی با بزرگراه سراب – اردبیل به روزهای آتی اطلاعیه ای صادر نمود .

يکشنبه 14 شهريور 1400
اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطر وجود پاره ای از مشکلات در آبگیر و تصفیه خانه آب خط زرینه رود

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطر وجود پاره ای از مشکلات در آبگیر و تصفیه خانه آب خط زرینه رود

(2040)

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و یا افت فشار آب بخاطر وجود پاره ای از مشکلات در آبگیر و تصفیه خانه آب خط زرینه رود اطلاعیه ای صادر نمود .

پنجشنبه 4 شهريور 1400
اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی اخیر آب

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی اخیر آب

(1400)

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب و ارتباط تنگاتنگ آن با قطعی برق اطلاعیه ای صادر کرد .

شنبه 19 تير 1400
اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطرانجام عملیات وصل خط دوم آبرسانی زرینه رود به خط اول مابین ایستگاههای 4و5  خط مذکور

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطرانجام عملیات وصل خط دوم آبرسانی زرینه رود به خط اول مابین ایستگاههای 4و5 خط مذکور

(3449)

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و یا افت فشار آب بخاطر انجام عملیات وصل خط دوم آبرسانی زرینه رود به خط اول مابین ایستگاههای 4و5 خط مذکور اطلاعیه ای صادر نمود .

شنبه 14 فروردين 1400
اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطرانجام تعمیرات و تقویت شبکه واقع در خیابان خیام – تقاطع لاله زار

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطرانجام تعمیرات و تقویت شبکه واقع در خیابان خیام – تقاطع لاله زار

(1083)

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و یا افت فشار آب بخاطر بخاطرانجام تعمیرات و تقویت شبکه واقع در خیابان خیام – تقاطع لاله زار اطلاعیه ای صادر نمود .

شنبه 23 اسفند 1399
اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطر کاهش ظرفیت خط زرینه رود و کاهش سطح مخازن و ادامه دار بودن سیلاب رودخانه زرینه رود و بالارفتن کدورت آب

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و افت فشار آب بخاطر کاهش ظرفیت خط زرینه رود و کاهش سطح مخازن و ادامه دار بودن سیلاب رودخانه زرینه رود و بالارفتن کدورت آب

(1045)

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی و یا افت فشار آب بخاطر کاهش ظرفیت خط زرینه رود و کاهش سطح مخازن و ادامه دار بودن سیلاب رودخانه زرینه رود و بالارفتن کدورت آب اطلاعیه ای صادر نمود .

پنجشنبه 30 بهمن 1399