جست و جو در پرتال

اطلاعیه های قطعی آب

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب در مناطق شمال غرب تبریز

شرکت آب وفاضلاب استان در خصوص قطعی آب مناطق واقع در شمال غرب تبریز اطلاعیه ای صادر نمود.
1403/04/01

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مناطق واقع در آخر عباسی ، زمرد،صالح آب ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مناطق واقع در آخر عباسی ، زمرد،صالح آباد،انقلاب،پشت آذرساتراپ(سبلان) اطلاعیه ای صادر نمود.
1403/03/12

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مناطق واقع در شهرک امام ، شنب غازان ، آ ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مناطق واقع در شهرک امام ، شنب غازان ، آخونی و نظام پزشکی اطلاعیه ای صادر نمود.
1403/02/24

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب شهرک خاوران

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب شهرک خاوران اطلاعیه ای صادر نمود.
1403/02/11

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مناطق خاوران ، پرواز ، جاده ائل گلی

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مناطق خاوران ، پرواز ، جاده ائل گلی اطلاعیه ای صادر نمود.
1403/01/06

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب قسمتی از مناطق تبریز

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مناطق احمد آباد ، شمس تبریزی ، منبع ، عباسی ، بهشتی، قسمت هایی از شهرک ارم و خیابان شهید اصمعی ، اصولی ، رضوانشهر ، ملازینال و ایده لو اطلاعیه ای صادر نمود.
1402/12/15

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب شهرک  مرزداران و قسمتی از جاده تهران ...

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب شهرک  مرزداران و قسمتی از جاده تهران ،تبریز اطلاعیه ای صادر نمود.
1402/09/14

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب شهرک های نصر و باغمیشه

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب دوشهرک کلانشهر تبریز ( شهرک های نصر و باغمیشه) اطلاعیه ای صادر نمود.
1402/08/21

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مشترکین

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مشترکین اطلاعیه ای صادر نمود.
1402/08/06

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مشترکین

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مشترکین واقع مناطق شهرک ارم ، رضوانشهر ، حیدر آباد اطلاعیه ای صادر نمود.
1402/06/01